TERCIE

ONLINE TEST

  • odkaz

Sylabus

  • vyhledávání informace a komunikace (hodnota relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování)

  • zpracování a využití informací (tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce; prezentace informací – prezentační programy; prezentace informací – multimédia; prezentace informací – webové stránky)

Požadavky pro webovky

  • min. 4 stránky webu, z toho jedna stránka fotogalerie

  • všechny stránky obsahově upravené

  • změna vzhledu, odstranění zbytečných části stránek

Požadavky pro prezentaci

  • stejný obsah a obrázky jako u webové prezentace

  • splňuje základní pravidla = 3Ř, pravidlo 5x5 ad.

  • připravena na prezentování zhruba na 5 min.