sextA

ONLINE TEST

  • online test

sylabus

  • zdroje a vyhledávání informací, komunikace (Internet, služby na Internetu, relevance informací, informační zdroje, informační etika a legislativa)

  • zpracování a prezentace informací (publikování, aplikační software pro práci s informacemi – tabulkové kalkulátory, grafické editory, multimédia, modelování a simulace)