septima

ONLINE TEST

 • test

sylabus

 • zpracování a prezentace informací – prezentace informací – zásady tvorby prezentace, základní práce v prezentačním programu, základní tvorba webových stránek, projekční technika, digitalizace materiálů, zásady estetických a typografických pravidel

 • zpracování a prezentace informací – databáze – základní pojmy a principy databázové aplikace a jejího použití

 • zpracování a prezentace informací – algoritmizace úloh – algoritmus, základní struktury programování, základní programování ve vybraném programovacím jazyce

POŽADAVKY PREZENTACE

 • domácí práce ve formátu prezentace a pdf (podklady se 6 snímky na stránku)

 • výkladová forma

 • 12–15 slidů

 • zpracovaný grafický návrh

 • mix textu a obrázků, použitá pravidla (např. 5x5)

 • min. 1 grafický objekt (SmartArt, Graf, tabulka)

 • 1x vložené video z youtube