SEKUNDA

ONLINE TEST

  • odkaz

klasifikace

  • odkaz

Sylabus

  • zpracování a využití informací (počítačová grafika, rastrové a vektorové programy, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika)

  • využití digitálních technologií (digitální technika, digitální technologie, počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických informací, mobilní služby)

  • vyhledávání informací a komunikace (vývojové trendy informačních technologií)