prima

ONLINE TEST

  • odkaz

klasifikace

  • odkaz

Sylabus

  • využití digitálních technologií (operační systémy)

  • vyhledávání informací a komunikace (Internet, problematika kyberšikany, sociální sítě)

  • zpracování a využití informací (základní práce v textovém editoru)