kvinta

ONLINE TEST

online test

Sylabus

  • digitální technologie (ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT; software; údržba a ochrana dat; informatika; digitální svět; hardware; informační sítě)

  • zdroje a vyhledávání informací, komunikace (sdílení odborných informací; problematika kyberšikany, sociální sítě)

  • zpracování a prezentace informací (publikování; aplikační software pro práci s informacemi – textový editor)