O předmětu IVT

Předmět Informační a výpočetní technika seznamuje žáky se základními pojmy informatiky a výpočetní techniky a poskytnuje teoretické znalosti a praktické dovednosti nezbytné při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky.

Jak bychom mohli chápat tento název předmětu?

Každý si může samozřejmě pod tímto názvem představit různé vysvětlení. Řekněme, že pohled by mohl být asi takový:

 • termín Informační, který vychází z pojmu Informatika, by mohl v hodinách IVT zabírat oblast zabývající se zpracováním informací

 • termín Výpočetní pak by mohl zabírat oblast v hodinách IVT, který se zabývá využitím a ovládáním různých programů.

V tomto duchu se taky snažíme naplnit naše hodiny. Tedy umět pochopit, jak zhruba počítač funguje, ovládat ho, umět ovládat programy pro práci s textem, tabulkami, grafikou, prezentací, tvořit jednoduché webové stránky nebo se orientovat v databázovém světě, tvořit a ovládat multimédia, vědět, jak funguje Internet, umět se v něm pohybovat, umět ho využívat a hledat relevantní informace. Získané dovednosti a vědomosti z těchto různých oblastí pak umět skloubit a umět použít nejen pro své potřeby, ale i použít v jiných oblastech vzdělávání.

Naše snaha tedy je připravit studenty nejen po uživatelské úrovni.

IVT pro školní rok 2020–2021 se vyučuje v těchto ročnících:

PRIMA, SEKUNDA, TERCIE, KVINTA, SEXTA, SEPTIMA, 1. G, 2. G, 3. G

Zdroje látky a klasifikace:

Studenti mají možnost získat učební látku a klasifikaci např. z těchto stránek přes zabezpečený přístup nebo si zakoupit učebnici (pro vyšší gymnázium), která je výborným prostředkem přípravy pro společnou část státní maturity. Více o učebnici zde a zde.

Hodinová dotace:

 • Prima – 1 hod./týden

 • Sekunda – 1 hod./týden

 • Tercie – 1 hod./týden

 • Kvinta – 2 hod./týden

 • Sexta – 2 hod./týden

 • Septima – 2 hod./týden

 • 1. G – 2 hod./týden

 • 2. G – 2 hod./týden

 • 3. G – 2 hod./týden