Třídy‎ > ‎Tercie‎ > ‎

Sylabus

  1. vyhledávání informace a komunikace (hodnota relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování)
  2. zpracování a využití informací (tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce; prezentace informací – prezentační programy; prezentace informací – multimédia; prezentace informací – webové stránky)

k 18. 8. 2017