Třídy‎ > ‎Sekunda‎ > ‎

Sylabus

  1. zpracování a využití informací (počítačová grafika, rastrové a vektorové programy, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika)
  2. využití digitálních technologií (digitální technika, digitální technologie, počítačové programy pro zpracování hlasových a grafických informací, mobilní služby)
  3. vyhledávání informací a komunikace (vývojové trendy informačních technologií)

k 21. 8. 2016