Třídy‎ > ‎Prima‎ > ‎

Sylabus

  1. využití digitálních technologií (operační systémy)
  2. vyhledávání informací a komunikace (Internet, problematika kyberšikany, sociální sítě)
  3. zpracování a využití informací (základní práce v textovém editoru)
k 21. 8. 2016