Třídy‎ > ‎Kvinta‎ > ‎

Sylabus

  1. digitální technologie (ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT; software; údržba a ochrana dat; informatika; digitální svět; hardware; informační sítě)
  2. zdroje a vyhledávání informací, komunikace (

    sdílení odborných informací; problematika kyberšikany, sociální sítě

    )
  3. zpracování a prezentace informací (publikování; aplikační software pro práci s informacemi – textový editor)
k 3. 9. 2015